3 powody dla których warto przyjść na szkolenie z ATMS Kids!

Czy w Waszej placówce pojawili się nowi pracownicy? Korzystacie z ATMS Kids i chcecie wiedzieć więcej? Szkolenie z ATMS Kids i ePrzedszkole na pewno Wam się przyda! Oferujemy szkolenia, podczas których uczestnicy poznają możliwości tych rozwiązań i doskonalą swoje umiejętności, co umożliwia samodzielną pracę z programem. 

Szkolenia stacjonarne w Rybniku

Podstawową formą szkoleń są spotkania w siedzibie naszej firmy w Rybniku. Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości i zasady działania ATMS Kids i ePrzedszkole, a także dowiadują się jak ułatwić sobie wykonywanie codziennych obowiązków. 

Najbliższe terminy: 17 października
Czas trwania: od 9.00 do 12.00
Miejsce:
 Rybnik, siedziba ALAN Systems
Jesteś zainteresowany, ale nie odpowiada Ci termin? Zadzwoń i zaproponuj inny.

W celu poznania szczegółów i zapisów na szkolenie prosimy o kontakt pod nr tel. 32 359 30 60Pozostałe formy szkoleń

Szkolenia zdalne

Gdy ograniczeniem jest odległość lub czas oferujemy szkolenie zdalne w formie rozmowy (za pośrednictwem telefonu, Skype lub innych rozwiązań komunikacji internetowej) wspartej prezentacją widoczną na współdzielonym zdalnie obrazie monitora. Zakres tematyczny i cena ustalane są indywidualnie

Szkolenia w placówce

Oferujemy również możliwość realizacji szkolenia w Waszej placówce. W tym przypadku również wszystkie szczegóły tj. termin, liczba uczestników, zakres, cena itp. ustalane są z indywidualnie.

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 32 359 30 60

Przyjmowanie dzieci na dyżur wakacyjny w systemie ATMS Kids

W związku ze zbliżającymi się wakacjami przekazujemy Państwu poniżej instrukcje dla placówek z systemem ATMS Kids, które na czas wakacji przyjmują dzieci z innych placówek.

UTWORZENIE GRUPY WAKACJE 2019

Zalecamy utworzenie odrębnej grupy do której przypisywane będą dzieci uczęszczające tylko w czasie wakacji.

Uwaga! Do grupy Wakacje 2019 przypisujemy tylko te dzieci, które przychodzą z innych placówek.

1. Logujemy się do ATMS Kids, w menu wybieramy Administracja, a następnie Grupy.
2. Na dole po prawej stronie klikamy Nowa grupa.
3. Nazwa grupy – Wakacje 2019.
4. Data od/Data do – czas trwania dyżuru wakacyjnego, przy czym należy pamiętać, iż „Data od” to pierwszy dzień miesiąca
5. Po wprowadzeniu danych należy Zapisać grupę.

Po zapisaniu nowej grupy jest ona automatycznie przypisana do użytkownika dodającego grupę. Natomiast jeśli grupa Wakacje 2019 ma być przypisana do innego użytkownika systemu (opiekuna) to należy podstępować zgodnie z poniższymi punktami:

1. W menu wybrać Administracja, kolejno Użytkownicy i Lista użytkowników.
2. Należy odszukać właściwego użytkownika typu kadra oraz przejść do jego edycji.
3. W zakładce Grupy przypisać nowo utworzoną grupę jak i zaznaczyć opcję Opiekun grupy
4. Ostatnim elementem jest wprowadzenie daty początkowej i końcowej (zazwyczaj okres trwania dyżury wakacyjnego).PRZYPISYWANIE NA DYŻUR WAKACYJNY

Zarejestrowanie dziecka na dyżur wakacyjny jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez wyrażenie zgody na udostępnienie danych przez rodzica/opiekuna dziecka dysponującego jednocześnie informacją o numerze identyfikacyjnym (PESEL) dziecka oraz powiązanym z tym dzieckiem numerem karty wydanym przez placówkę macierzystą oraz za zgodą placówki macierzystej w jakiej to dziecko jest zapisane.

Dzieci, które po raz pierwszy będą uczęszczały na dyżur wakacyjny do Państwa placówki jak i te, które uczęszczały w poprzednich latach należy je rejestrować za pomocą funkcji Wakacje – dyżury.

1. Logujemy się do ATMS Kids, w menu wybieramy Kadry, a następnie Wakacje – dyżury.
2. Określamy okres pobytu dziecka w naszej placówce wprowadzając Datę od jak i Datę do.
3. Wprowadzamy identyfikator dziecka (PESEL) oraz Numer karty wydanej w placówce macierzystej. Informacja ta powinna być przekazana przez rodzica/opiekuna.
4. Po wprowadzeniu danych klikamy Szukaj.


Po kliknięciu na Szukaj mogą pojawić się poniższe komunikaty:

1. Dane dziecka zostały odnalezione
Po wprowadzeniu poprawnych danych pojawi się tabela z imieniem i nazwiskiem dziecka, informacja o macierzystej placówce i data wypisu (lub jej brak). Po upewnieniu się co do zgodności danych należy kliknąć na przycisk Przyjmij na dyżur. Następnie przechodzimy do przypisania dziecka do Grupy, określenia Zniżek i posiłków, wprowadzenia Schematu obecności. Karty, które posiada dziecko w swojej macierzystej placówce zostaną automatycznie przepisane na dany okres do placówki dyżurującej.

2. Błąd walidacji. Numer karty: Wartość jest wymagana
Konieczne jest wprowadzenie poprawnego numery karty.

3. Błąd walidacji. Pesel dziecka: Wartość jest wymagana
Konieczne jest wprowadzenie poprawnego identyfikatora dziecka (PESEL).

4. Nie odnaleziono dziecka dla podanych parametrów lub dziecko jest w placówce, która nie wyraziła zgody na dostęp do danych w ramach funkcjonalności dyżurów wakacyjnych
W przypadku gdy podany identyfikator (PESEL) oraz numer karty są poprawne, a pojawia się komunikat – prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego ALAN Systems celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.Jeśli dziecko przychodzi z placówki gdzie nie korzysta się z systemu ATMS Kids należy zarejestrować je w systemie jako Nowy użytkownik. W menu wybrać Administracja, następnie Użytkownicy i Lista użytkowników. Na dole strony kliknąć na Dodaj dziecko i uzupełnić wymagane dane.RAPORT „LISTA DZIECI W GRUPIE”

Dodatkowo mogą Państwo wygenerować raport „Lista dzieci w grupie”, który przedstawia podstawowe dane o dziecku, tzn. imię, nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), data przyjęcia i data wypisu z placówki oraz informacja w jakim czasookresie dziecko znajduje się w grupie. Raport ten generowany może być na pełny miesiąc. Aby poprawnie wygenerować raport należy w menu wybrać Raporty, następnie Inne, a kolejno Lista dzieci w grupie.


W przypadku jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego ALAN Systems:

– tel.: +48 32 661 05 33
– email: pomoc@ePrzedszkole.com.pl

ATMS Playtime – aktualizacja aplikacji mobilnej do rejestracji obecności

W najbliższych dniach pojawi się zaktualizowana wersja aplikacji ATMS Playtime, gwarantująca użytkownikom dostęp do najnowszych funkcjonalności. W większości zmiany nie są widoczne na pierwszy rzut oka, bo polegają głównie na technicznych usprawnieniach.

Nowa wersja m.in. posiada poprawki w zakresie logowania się do więcej niż jednej placówki (dla użytkowników, którzy mają taką możliwość). Usprawniono także proces rejestracji zdarzeń dla dzieci, które nie korzystają z kart RF ID (a ich obecność jest rejestrowana wyłącznie za pomocą ATMS Playtime).

Widoczne zmiany to m.in. informacja (w prawym górnym rogu aplikacji) o ilości zarejestrowanych zdarzeń (wejść/wyjść) jakie mają zostać zsynchronizowane z ATMS Kids. Do menu głównego przeniesiona została (z ustawień) funkcja „Synchronizacja”, która umożliwia aktualizację danych z ATMS Kids oraz wysłanie zdarzeń (o ile są jakiekolwiek do wysłania). Z kolei funkcja „Zdarzenia do wysłania” (która pokazuje jakie zdarzenia czekają do wysłania do ATMS Kids i pozwala na ich wysłanie) ma teraz inną, bardziej odpowiednią ikonkę. Ponadto nowy ATMS Playtime wyświetli w menu nazwę placówki do której jest właśnie zalogowany użytkownik.

 

ATMS Playtime

Czym jest ATMS Playtime i jak działa wyjaśniamy tutaj.

Jak tylko nowa wersja ATMS Playtime będzie dostępna w Google Play zostaną Państwo o tym poinformowani na tablecie – aby dokonać aktualizacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej: 32 661 05 33 lub pomoc@ePrzedszkole.com.pl