Z myślą o potrzebach stołówek

System ATMS Kids ułatwia pracę stołówki, gdzie w krótkim czasie trzeba wykonać wiele zadań, określić i wydać dużą liczbę posiłków, poinformować rodziców o płatnościach, monitorować je, analizować finanse i generować raporty dotyczące rozliczeń.

ATMS Kids w stołówce to m.in.:

 • Natychmiastowa informacja o rzeczywistym zapotrzebowaniu na posiłki – bez konieczności
  instalowania urządzeń
 • Zgłaszanie nieobecności dziecka w stołówce przez rodzica w dedykowanej aplikacji, zgodnie
  z wytycznymi i procedurami określonymi przez stołówkę
 • Wysyłanie rodzicom powiadomień o płatnościach za pomocą wiadomości e-mail lub powiadomień
  webpush. Informacja z kwotą do zapłaty, terminem płatności oraz przypomnienia o zaległościach
 • Płatności za stołówkę mogą być regulowane przez rodziców szybko i wygodnie w aplikacji za
  pośrednictwem popularnej platformy płatniczej Przelewy24
 • Rozliczenia finansowe dostępne wraz z wykazami o dofinansowaniach do posiłków. Dodatkowo
  możliwość importu listy wpłat z plików bankowych
 • Raporty finansowe dedykowane dla placówki i JST, m.in. takie jak: wykazy kosztów czy podsumowania
  sumaryczne. Import wszystkich danych możliwy jest w wielu formatach PDF, Word i XML
 • Zespół pomocy ATMS Kids do dyspozycji placówki w przypadku jakichkolwiek pytań, problemów
  technicznych lub potrzeby wsparcia – telefonicznie i e-mailowo

Pobierz ulotkę: ATMS Kids dla stołówek

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>