facebook
google
O firmie
ALAN Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Obwiednia Południowa 22
44-200 Rybnik
tel. +48 32 733 86 00
fax: +48 32 733 86 01
e-mail: info@alan-systems.com
www.alan-systems.com
Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
KRS/EDG: 0000407790,
REGON: 242833764,
NIP/EU-VAT: PL 642-317-87-83,
Konto: ING Bank Śląski o/Jaworzno 05 1050 1360 1000 0090 3009 4610
Kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN
Prezes Zarządu:
Andreas Czajka