Przewodnik po systemie ATMS Kids

„silnik” platformy ePrzedszkole

ATMS Kids

System do automatycznej rejestracji oraz rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w placówce lub żłobku.

System elastycznie dopasowuje się do indywidualnych zasad funkcjonowania i rozliczania danej placówki – dokładne odwzorowuje uchwały, przepisy i statusy.

Dostęp do zgromadzonych danych jest bezpieczny, a przy tym możliwy z każdego miejsca i o każdej porze, poprzez przeglądarkę internetową, tablet czy smartfon.

Rejestracja wejścia i wyjścia

System automatycznie rejestruje wejście i wyjście dziecka z placówki poprzez odbicie karty na czytniku. Karę odbija rodzic lub inny opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko. Ten sposób rejestracji eliminuje błędy wynikające z ręcznego zapisu czasu przyprowadzenia i odebrania dziecka z placówki.

Ewidencja i rozliczanie należności za posiłki

System nalicza należności za posiłki w dniach pobytu dziecka w placówce tak, jak zostały zadeklarowane przez rodziców lub opiekunów dziecka. W zależności od ustawień systemu należności za posiłki w dniach zgłoszonej lub niezgłoszonej nieobecności mogą być naliczane lub nienaliczane.

Rozliczanie pobytu wg różnych stawek oraz uwzględnianie dofinansowań

System elastycznie dostosowuje się do naliczania opłat zgodnie z ustawą samorządową i uwzględnieniem różnych dofinansowań do pobytu i posiłków.

Naliczanie odsetek

W momencie rejestrowania wpłat za pobyt i posiłki system ma możliwość automatycznego naliczania odsetek od należności. Placówka ustala indywidualnie procentową wysokość odsetek (lub może z nich zrezygnować) oraz obowiązujący termin płatności.

Generowanie raportów

System generuje różnego rodzaju raporty (od list obecności, zestawień należności, wpłat, po analizy czasu pobytu dzieci i inne). Raporty dostarczane są w postaci gotowej do druku i mogą być wykorzystane zarówno przez pracowników, jak również dostarczone opiekunom dzieci. Funkcjonalność ta czyni cały system przejrzystym i sprawiedliwym.

Dostęp przez przeglądarkę www

System ATMS Kids obsługiwany jest przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu placówka posiada szybki, wygodny i łatwy dostęp do danych. Przy tym jest on bezpieczny - przesyłane dane są zabezpieczone szyfrowanym protokołem.

Aplikacja mobilna ATMS Playtime

Aplikacja jest doskonałym rozwiązaniem do rejestracji obecności w czasie zajęć w plenerze, wycieczek, gdy brak jest dostępu do rejestratorów. Wychowawca sam zaznacza godzinę przyjścia/wyjścia dziecka na tablecie, a rodzic nie musi wchodzić do budynku i przykładać karty do czytnika.

Platforma komunikacyjna ePrzedszkole.com.pl

Platforma przeznaczona jest dla rodziców dzieci, które uczęszczają do placówki korzystającej z ePrzedszkole.com.pl. Portal może być zintegrowany z systemem ATMS Kids. Nowoczesny sposób na komunikację pomiędzy rodzicami a placówką. Poprzez ePrzedszkole placówki mogą przekazywać informacje rodzicom (o należnościach, jadłospisach, wydarzeniach itp.). Rodzice z kolei mogą monitorować obecności i należności oraz ogłoszenia przekazywane im przez placówkę.