Zabawy sensoryczne - skrypt do pobrania

19. kwiecień 2016 - 9:34

Dziecko wykonując różne zabawy sensoryczne doświadcza wszystkimi zmysłami i uczy się prawidłowo organizować informacje płynące z otoczenia.

Autorka proponuje bardzo ciekawe i urozmaicone zestawy zabaw w rożnych obszarach:

  • zabawy z językiem 
  • zabawy matematyczne 
  • zabawy plastyczne 
  • zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną 
  • zabawy wizualno-przestrzenne 
  • zabawy ruchowe 


Dziecko rysuje

Proponowane ćwiczenia pomogą najmłodszym rozwijać umiejętności i radzić sobie z emocjami. Zabawy zostały skomponowane i pomyślane tak, by podczas codziennych zajęć i zabaw, dziecko rozwijało integrację sensoryczną, a także umiejętności z zakresu inteligenci interpersonalnej i intrapersonalnej. Wszystkie te zabawy kształtują poszczególne sfery niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Małgorzata Zawadzka

Pobierz skrypt - Zabawy sensoryczne.pdf

Redakcja przedszkolak.pl