Matematyka pod gruszą - zabawy dla dzieci cz.1

19. lipiec 2016 - 11:51

Drodzy rodzice i nauczyciele!

Przekazujemy Wam zestaw prostych zabaw, które rozwijają umiejętności matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Każdą z zabaw można zaaranżować w plenerze, połączenie wysiłku umysłowego z ruchem na świeżym powietrzu daje świetne rezultaty. Opisane poniżej propozycje ćwiczeń kształtują orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, wpływają na rozwój logicznego myślenia, liczenia, dodawania i odejmowania. Nasze zabawy pomagają również zrozumieć pojęcia wagi i miary, a zadania z treścią i gry wzmacniają odporność emocjonalną dzieci. Pomysły zostały zebrane podczas realizacji projektu „Matematyka pod gruszą” dofinansowanego przez Fundację mBanku.

Udanej zabawy życzą:
Urszula Dąbrowska i Izabela Żukowska
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej „Okno”

Wesoła wyliczanka

Liczba uczestników: 1 - 10
Wiek dzieci: 2 - 5 lat

Dorosły czyta lub mówi głośno wyliczankę, dzieci samodzielnie wskazują odpowiednie części twarzy i ciała.

Pokaż (Jasiu, Krzysiu, Zuziu…), gdzie masz oko?
Gdzie masz ucho, a gdzie nos,
Gdzie masz rękę, a gdzie nogę,
Gdzie na głowie rośnie włos?
Daj mi rękę, tupnij nogą,
Kiwnij głową: „ tak” i „nie”.
Klaśnij w ręce.
Hop do góry!
Razem pobawimy się.

Jeśli dzieci nauczą się wierszyka na pamięć, role się zmieniają – dzieci mówią, a dorośli pokazują.

Ludzie do ludzi

Liczba uczestników: 2 - 10
Wiek dzieci: 2 - 7 lat

Na powietrzu dzieci biegają swobodnie we wszystkich kierunkach. Na umówione hasło (klaśnięcie, gwizdnięcie, sygnał dźwiękowy) wszyscy zatrzymują się w miejscu i jak najszybciej znajdują parę, by stanąć z nią zgodnie z poleceniem prowadzącego:

Głowa do głowy (dzieci dotykają się w parze głowami)
Ucho do ucha (dzieci dotykają się w parze uszami)
Kolano do kolana…
Plecy do pleców itd.

Na hasło „ludzie do ludzi” dzieci całym ciałem „przyklejają się do siebie”. 


Kamykowe dyktando

Liczba uczestników: 1 - 10
Wiek dzieci: 3 - 6 lat

Akcesoria: kamyki

Prowadzący zabawę „dyktuje”, gdzie reszta dzieci ma położyć kamyk.
Możemy wprowadzić element rywalizacji i punktować najszybsze dzieci.

Połóż kamyk przed sobą
Połóż kamyk za sobą
Połóż kamyk po swojej prawej stronie
Połóż kamyk po swojej lewej stronie
Połóż kamyk na stole
Połóż kamyk pod stołem
Połóż kamyk obok stołu..itd

Kolejne zabawy pojawią w nastęnym artykule. Zapraszamy! 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej „Okno”