W magazynie Gaga - Talent to mało

2. kwiecień 2013 - 14:17

Wyjątkowe zdolności dzieci mogą przejawiać się w bardzo różny sposób. Mogą to być zdolności intelektualne, kreatywność, twórczość artystyczna, sport, uzdolnienia ruchowe, akrobatyczne, uzdolnienia muzyczne, teatralne czy plastyczne.
– Cechą dzieci zdolnych jest to, że poznają świat z radością. To dla nich przyjemność. Ale trzeba też pamiętać, że wysoki iloraz inteligencji (IQ) nie wystarczy. Konieczna jest jeszcze motywacja i kreatywność. Dopiero te trzy czynniki sprawiają, że dziecko zdolne może swoje zdolności swobodnie rozwijać – tłumaczy Justyna Święcicka, psycholog, zajmująca się dziećmi uzdolnionymi.

Jak wybrać przedszkole
Według danych Komisji Europejskiej, w Polsce do przedszkoli uczęszcza jedynie około 30 procent dzieci. To bardzo niski wynik na tle pozostałych państw UE. Jak wybrać to właściwe przedszkole dla naszego dziecka? Jakie przedszkole będzie lepsze: państwowe czy prywatne? Magazyn Gaga postanowił zorientować się w przedszkolnej rzeczywistości i zasięgnął opinii specjalisty, psychologa dziecięcego dr Urszuli Sajewicz-Radtke.

Artykuł z magazynu Gaga