Prace plastyczne – wyzwalanie ekspresji dziecka poprzez sztukę

17. listopad 2017 - 9:02

W przedszkolu zajęcia plastyczne pełnią bardzo ważną rolę w kształceniu dzieci i maluchy poświęcają na nie sporo czasu. Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych aktywności w wieku przedszkolnym, która w istotny sposób wpływa na rozwój dziecka. Jest nie tylko świetną zabawą, ale pełni także funkcje wychowawczą i poznawczą – wiele mówi nam o osobowości naszego przedszkolaka.

Dzięki zajęciom artystycznym dzieci poznają otaczającą rzeczywistości i kształtują swoją osobowość twórczą. Prace plastyczne umożliwiają maluchowi ujawnienie własnych myśli i uczuć, zarówno poprzez obcowanie ze sztuką, jak i tworzenie jej samodzielnie. Przedszkolak rozwija nie tylko umiejętności artystyczne, ale także ćwiczy cierpliwość, wytrwałość w osiąganiu celów, rozbudza swoją wrażliwość oraz wyrabia poczucie ładu i estetyki. Zajęcia artystyczne nie mają na celu tylko produkowania tzw. „sztuki dziecięcej”, ale przede wszystkim powinny kształtować charakter i osobowość dziecka. Są szczególnie istotną aktywnością dla przedszkolaka i formą wyrazu stanów emocjonalnych. Dostarczają nauczycielom i rodzicom informacji o rozwoju psychicznym i intelektualnym dziecka.Prace plastyczne

Kształtowanie silnej woli
Dla trenowania woli i samozaparcia nie ma nic lepszego niż ciągłe, uporczywe ćwiczenie czegoś z ochotą, szczególnie kiedy wiąże się to z pokonywaniem trudności i przeszkód. Taką rolę pełni wykonywanie przez dzieci prac artystycznych, które sprawiają im wiele radości. Maluch angażuje się całym sobą podczas: rysowania, malowania, wyklejania, wycinania, zabawy z plasteliną, gliną czy z liśćmi, kwiatami, kasztanami... Chce uzyskać charakterystyczny wygląd jakiegoś zwierzęcia, człowieka, przedmiotu za pomocą środków, jakie ma do dyspozycji i sprostać temu zadaniu. Trudzi się, a niekiedy przeżywa nawet małe męki twórcze :) pragnąc stworzyć swoje dzieło. Przedszkolak przechodzi wtedy prawdziwą próbę cierpliwości, a niekiedy musi podejmować śmiałe decyzje. Sukces wieńczy dzieło, a niepowodzenia uczą wytrwałości.

Rozwój psychiczny i intelektualny
Wiemy, że rysunki dzieci mogą rzucać wiele światła na ich rozwój psychiczny. W malunkach, rysunkach dziecka ujawnia się jego osobowość, czyli procesy poznawcze, motywacje, reakcje psychomotoryczne (reakcje ruchowe związane z wrażeniami i przeżyciami psychicznymi) itp. Przeżycia psychiczne malca oraz środowisko, w którym dorasta (rodzice, dom, przedszkole) wywierają wielki wpływ na treść i formę rysunku. Rysunki mogą również służyć do badania dojrzałości intelektualnej przedszkolaka, np. zdolności spostrzegania (dostrzegania podobieństw i różnic) oraz wiedzy o świecie.

Na co zwrócić uwagę?
Szczególną uwagę warto zwracać na rysunek postaci ludzkiej. Według badaczy, dziecko rysując, kieruje się przede wszystkim tym, co wie na dany temat, swoimi doświadczeniami i przeżyciami – a nie tym co widzi (samym wyglądem postaci). Przyglądając się pracom malucha, można dowiedzieć się jaki jest jego stosunek do najbliższych i samego siebie. Rysunki pełne przemocy, krwi, ciemnych kolorów powinny nas zaniepokoić i skłonić do rozmowy z dzieckiem. Nie musi to oznaczać, że jest ono ofiarą przemocy, ale należy być czujnym. Gdy przedszkolak maluje przeważnie puste twarze, bez oczu i ust (od 5. roku życia dziecko powinno umieszczać takie szczegóły) to może świadczyć to o problemach emocjonalnych.

Prace plastyczne oddziałują na zmysły dziecka, kształtują jego percepcję i wyobraźnię oraz sprawiają wiele radości. Dzięki własnej, radosnej twórczości maluchy poznają świat, doskonalą zdolności manualne i kształtują w sobie takie cechy, jak: kreatywność, wytrwałości, dążenie do celu i silna wola. Dziecięce rysunki stanowią także doskonały materiał w pracy pedagoga, psychologa i rodzica, któremu zależy na tym, by dobrze znać swoje dziecko i móc ocenić jego nastroje, przeżycia oraz rozwój emocjonalny i intelektualny.


Autor: Sonia Mielnik


Więcej o rozwoju dziecka i rodzicielstwie znajdziesz w portalu dla rodziców Familie.pl

Redakcja familie.pl