Jak kolejność urodzenia wpływa na charakter? Sprawdź, jakie będą twoje dzieci!

9. luty 2016 - 8:49

Gdyby nie to, że mają podobne nosy, oczy i włosy, stanowiłyby perfekcyjny zbiór przeciwieństw. „Czy wychowywałam je jakoś inaczej?” próbujesz znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy.

Natura i wychowanie

Naukowcy przyznają, że zarówno natura, jak i wychowanie mają wpływ na różnice charakterów między rodzeństwem. Już od pierwszych dni od narodzenia, rodzina ma tendencje do porównywania dziecka i przyklejania mu odpowiednich etykietek, które potem determinują to w jaki sposób jest wychowywane. Najłatwiej przychodzi nam dostrzeganie i wyostrzanie różnic między rodzeństwem. Matki drugiego dziecka często wygłaszają osądy typu: „On jest zupełnie inny od brata/siostry!”. Rzadko kiedy rodzice skupiają się na podobieństwach, bo wydają im się one naturalnymi zachowaniami noworodków. 

Jedno dziecko, jedna rola

Domniemane różnice między charakterami rodzeństwa postanowił zbadać Frank Sulloway. W tym celu przeanalizował on dane pochodzące z dużej grupy rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko. Okazało się, że chociaż wzorce zachowań, związane z kolejnością urodzenia, nie są aż tak wyraźne jak sądzono, to niemal w każdej badanej rodzinie dzieci starały się szukać dla siebie odmiennych ról. Jeśli pierwsze było przebojowe, to drugie najczęściej było bardziej spokojne. 


Parametry jakie przyjął Sulloway zakładały różnice na następujących wymiarach:

- ekstrawertyczne– introwertyczne

- przyjazne– wrogie

- odpowiedzialne– niedbające o innych

- otwarte– niezainteresowane nowymi doświadczeniami  

Dwoje rodzeństwa najczęściej charakteryzowało się cechami o przeciwstawnych wartościach tych parametrów.  


Odpowiedzialni pierworodni

Oprócz wymienionych wyżej przeciwieństw, zaobserwowano też inne istotne różnice między pierworodnymi a drugimi w kolejności dziećmi. Pierwsze, częściej były bardziej konformistyczne i tradycjonalistyczne. Identyfikowały się z rodzicami po to żeby obronić swoją uprzywilejowaną pozycję. Większość pierworodnych posiadało też takie cechy jak: realistyczne podejście do świata, stanowczość i nastawienie na odnoszenie sukcesów. Miały też duże poczucie odpowiedzialności, potrzebę osiągnięć i umiejętność organizowania się. Byli jednak bardziej podani na lęki i frustracje niż ich młodsze rodzeństwo. 

Młodsi buntownicy 

Dzieci, które pojawiły się w rodzinie jako następne, częściej kwestionowały autorytet rodziców. Jest to związane z tym, że w ich mniemaniu bardziej służył on interesom starszego rodzeństwa. Młodsi byli więc bardziej buntowniczy wobec rodziny, co nie zmienia faktu, że we współpracy z innymi cechowali się ugodowością i chęcią do współpracy. Umiejętności tych nauczyli się w domu, gdzie często musieli wypracowywać kompromisy ze starszym rodzeństwem.

Interesujący jest fakt, że reguła przeciwnych charakterów rodzeństwa częściej występowała u chłopców. Ciekawi mnie, jak w waszych rodzinach rozłożyły się cechy charakteru?


Więcej na : mamadu.pl

Redakcja mamadu.pl