Czy Twoje dziecko wyrośnie na przestępce? Zdecyduje o tym Twój styl wychowawczy.

18. sierpień 2015 - 10:30

Wyróżniamy 4 style wychowawcze

Autorytarny charakteryzuje się przede wszystkim stawianiem granic i jasno określonych zasad. Rodzice są opiekuńczy, dzieci kochane, a ich potrzeby jasno wyrażane. Dziecko rodziców autorytatywnych cechuje się samodzielnością i samokontrolą.

Autokratyczny rodzice posługujący się tym modelem są wyjątkowo wymagający i cechuje ich potrzeba kontroli. Często nadużywają kar i wymagają posłuszeństwa, nie tolerując podejmowania samodzielnych decyzji przez dziecko.

Permisywny ten styl odróżnia się od pozostałych brakiem ograniczeń. Rodzice rozumieją potrzeby dziecka, jednak mają luźne podejście do dyscypliny i stawiania granic. W tym stylu spotkamy się z brakiem zasad i przewidywalności.

Obojętny takie podejście do wychowywania dzieci jest związane z brakiem, zarówno miłości i zrozumienia potrzeb dziecka, jak norm i reguł panujących na co dzień. Rodzice poświęcają dzieciom mało czasu i nie wymagają od nich zbyt wiele. Dają dzieciom dużo swobody, która opiera się głównie na chęci ucieknięcia od odpowiedzialności.

Każdy rodzic posiada niektóre cechy z tych stylów wychowawczych i może dopasować swoje zachowanie do konkretnego z nich. Jednak jakie znaczenie dla dziecka ma rodzaj stylu w jakim wychowują go rodzice?

Otóż duże! To w jaki sposób stawiamy dzieciom granice i uczymy je zasad, wpływa na ich przyszłe podejście do innych osób, do pracy, do obowiązków. Dzieci, które otrzymują w dzieciństwie szacunek, miłość, potrafią głośno wyrażać swoje potrzeby, mają stawiane granice i wiedzą co wolno, a co nie, są w przyszłości bardziej pewne siebie, asertywne, potrafią dobrze radzić sobie z działaniem pod presją, są obowiązkowe i samodzielne.

Wychowanie vs. autorytet

Naukowcy z Uniwersytetu w New Hampshire przeprowadzili pierwsze badanie, sprawdzające wpływ stylu wychowawczego na autorytet rodzica oraz na prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań przestępczych u dziecka. Przebadano głównie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wyniki eksperymentu pokazały, że dzieci rodziców autokratycznych, w dorosłym życiu częściej wykazują się brakiem szacunku do otoczenia i częściej wyrastają na przestępców. Ma to prawdopodobnie związek z brakiem szacunku i zaufania ze strony rodziców.

RICK TRINKNER

Doktorant UNH, główny badacz w zespole

Gdy dziecko uważa rodzica za osobę mającą prawowitą władzę, ufa mu i czuje zobowiązanie do robienia tego, o co prosi. Jest to istotny atrybut, który powinna posiadać każda osoba mająca w ręku jakąś władzę; rodzic posiadający go nie musi polegać na systemie kar i nagród w celu kontroli zachowania, dziecko jest także wtedy bardziej skłonne do przestrzegania zasad, gdy rodzic nie jest fizycznie obecny.

Eksperyment ten pokazał, że rodzicelstwo autorytatywne jest jednym ze skuteczniejszych sposobów wychowywania dzieci tak, aby szanowały siebie, otoczenie i rodziców.

RICK TRINKNER

Doktorant UNH, główny badacz w zespole

Panuje zgoda co do tego, że autorytatywny styl rodzicielski jest efektywniejszy od autorytarnego i permisywnego, jednak niezupełnie wiadomo dlaczego niektóre style rodzicielskie są skuteczniejsze od innych. Nasze wyniki pokazują, że prawowitość rodzicielska jest istotnym czynnikiem, poprzez który styl rodzicielski może skutkować zachowaniami przestępczymi u nastolatków.

mamadu.pl